חיפוש

עגבניות שרי

עגבניות השרי ליצוא גדלות בבתי צמיחה גבוהים. הגידול מוכפף לתנאים החמורים של "Ecofresh", המותג של חב' אגרקסקו.

השתילה נעשית בסוף חודש אוגוסט – תחילת ספטמבר. הקטיף מתחיל בסוף אוקטובר ונמשך עד סוף יולי ואז מחליפים הגידול.

הזנים – בשנים האחרונות עיקר גידול השרי מבוסס על שני זנים.אחד דמוי "פיקולו" של חברת הזרע בשם first love .זן המאופיין בפרי קטן מתוק מאד באשכול.לצערנו זן זה דורש שעות עבודה מרובות המעמיד את כדאיות הגידול בסימן שאלה .
הזן השני שרי תמר של חברת הזרע בשם LUCY" ".זן שרי מאורך מוצק פריך ובעל חמיצות. המזכיר ללקוחותינו את הטעם הנפלא של עגבניות של פעם.
בנוסף אנו מגדלים את השרי הצהוב של חברת הזרע בשם SAMER SUN. הניחן בטעם מתוק וייחודי.
כמו כן גדלים במשק זניים נוספים בהיקפים מצומצמים ,הנמכרים בירקניה שלנו.

היבול 
באופן כללי קוטפים בממוצע על פני 9 חדשים 1.7 טון/ד' בחודש,
16-14 טון/ד'/לעונה.

שיטת הגידול – השרי מודלה בשיטה ההולנדית בה שומרים על קודקוד צימוח אחד.משיגים זאת ע"י זרוד עקבי של כל קודקודי הצימוח המשניים. קודקוד הצימוח הראשי מלופף לחוט ונקשר לתקרת החממה. בשיא הגובה מתבצעת הנחתה של הצמח והשכבה על מיטות מיוחדות. שיטה זו מאפשרת לקבל צמח בריא, יבול רב באיכות גבוהה במשך 10 חודשים וצמצום השימוש בהדברה כימית.

השיווק – בעיקר לייצוא לאירופה דרך חב' אגרקסקו,בארץ לרשת "טיב טעם" וכן מכירה ישירה במשק.